https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Index ${session.getAttribute("locale")} 5 Die taak van die vakbibliotekaris en sy plek in die organisasiestruktuur vir die moderne groot biblioteek met spesiale verwysing na die universiteitsbiblioteek https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:12920 Thu 22 Aug 2019 22:28:53 SAST ]]> Nie-tradisionele werkspatrone en personeelaanwending in universiteitsbiblioteke https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:7979 Fri 15 Sep 2017 22:57:12 SAST ]]>