https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Index ${session.getAttribute("locale")} 5 Loopbaanankers en werkstevredenheid. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6336 Tue 12 Nov 2019 15:35:37 SAST ]]> Management by objectives in relation to optimal experience in the workplace. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:5704 Thu 22 Aug 2019 18:42:03 SAST ]]> The association of selected Speex-battery indices with the constructs of the Multifactor Leadership Questionnaire. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6363 Thu 22 Aug 2019 11:44:22 SAST ]]> The role of locus of control and achievement motivation in the work performance of black managers. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6329 Thu 22 Aug 2019 07:22:58 SAST ]]> Personnlikheidstrekke as voorspellers vir ontvanklikheid vir verandering by bestuurders. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6337 Thu 22 Aug 2019 07:20:25 SAST ]]> Participation in decision making. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6343 Thu 15 Aug 2019 20:33:08 SAST ]]> Bestuursontwikkelingsbehoeftes in die Suid-Afrikaanse lugmag: 'n vergelykende studie van die persepsies van die vier kultuurgroepe. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6342 Thu 15 Aug 2019 20:33:07 SAST ]]> The internal career of the Type A personality. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6338 Thu 15 Aug 2019 20:33:07 SAST ]]> Flow and quality of work life in a diverse workforce. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6326 Thu 15 Aug 2019 20:32:57 SAST ]]> Itemformaat, differensiële itemskeefheid en die faktorstruktuur van 'n selfvoltooiingsvraelys. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6303 Thu 15 Aug 2019 20:32:32 SAST ]]> The effect of organisational restructuring on job satisfaction, career aspirations and stress levels of employees. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6327 Thu 15 Aug 2019 20:32:20 SAST ]]> Lokus van beheer en transformasionele leierskap. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6344 Thu 15 Aug 2019 20:32:04 SAST ]]> Voorspelling van die akademiese sukses van eerstejaarstudente. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6333 Thu 15 Aug 2019 20:32:03 SAST ]]> Die houdings van manlike bestuurders teenoor die vordering van vroue binne die bedryfskonteks: 'n kultureel vergelykende studie. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6335 Thu 15 Aug 2019 20:32:02 SAST ]]> Deelnemende bestuur as 'n funksie van bestuurders se selfkonsep en mensbeskouing. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6297 Thu 15 Aug 2019 20:31:52 SAST ]]> Die verband tussen lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6330 Thu 15 Aug 2019 20:31:31 SAST ]]> The bell curve revisted: A South African perspective. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6339 Thu 15 Aug 2019 20:31:22 SAST ]]> Achievement motivation, locus of control and individuality as predictors of participative management in the South African educational environment. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6331 Thu 15 Aug 2019 20:31:14 SAST ]]> Perceptions of the dimensions of work success of management consultants in South Africa. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:5650 Thu 15 Aug 2019 20:31:04 SAST ]]> Die verband tussen die sielkundige kontrak en organisasieverbondenheid. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6340 Thu 15 Aug 2019 20:30:32 SAST ]]> Non-natural deaths in the Republic of South Africa with specific reference to road deaths. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6404 Sat 16 Sep 2017 01:56:24 SAST ]]> The construction and evaluation of a Work Performance Questionnaire for use with administrative and operational staff. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6401 Sat 16 Sep 2017 01:50:53 SAST ]]> The behavioural and personality correlates of transactional and transformational leadership. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6593 Sat 16 Sep 2017 01:01:49 SAST ]]> The personality profile of police recruits who are high on anxiety. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6403 Sat 16 Sep 2017 00:50:26 SAST ]]> Locus of control in relation to flow. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6400 Sat 16 Sep 2017 00:18:46 SAST ]]> The relationship between career maturity, career expecations and perceptions of job and organisational knowledge of engineering bursars. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6332 Mon 19 Aug 2019 12:02:32 SAST ]]> The development of a statistical procedure to correct the effects of restriction of range on validity coefficients. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6328 Mon 19 Aug 2019 11:21:46 SAST ]]> Some personality and cognitive correlates of career maturity. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6499 Mon 19 Aug 2019 11:20:56 SAST ]]> The predictive validity of the selection battery used for junior leader training within the South African National Defence Force. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6353 Mon 19 Aug 2019 09:56:28 SAST ]]> The effect of Telfast® 180 on driver behaviour, decision-making and reaction time. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6354 Fri 23 Aug 2019 01:51:52 SAST ]]> Transformation of mangerial skills of engineers. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6594 Fri 15 Sep 2017 23:16:20 SAST ]]> Overcoming the effects of differential skewness of test items in scale construction. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6399 Fri 15 Sep 2017 22:59:06 SAST ]]> Rate of information processing and reaction time of aircraft pilots and non-pilots. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6348 Fri 15 Sep 2017 22:39:24 SAST ]]> Die verband van leerprosesveranderlikes met leersukses. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6350 Fri 15 Sep 2017 22:37:19 SAST ]]> The construction of a normative scale of locus of control. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6362 Fri 15 Sep 2017 22:36:33 SAST ]]> Construction of a computerised information-processing test battery. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6351 Fri 15 Sep 2017 22:31:23 SAST ]]> The relationship between the fourth edition (2003) of the locus of control inventory and the sixteen personality factor. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6367 Fri 15 Sep 2017 22:31:14 SAST ]]> Construction and evaluation of a scale of consumer shopping experience. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6355 Fri 15 Sep 2017 22:30:52 SAST ]]> 'n Ondersoek na die persoonlikheidseienskappe van inbelsentrumkonsultante wat werkbevrediging ervaar. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6357 Fri 15 Sep 2017 22:30:38 SAST ]]> Die ontwikkeling en evaluering van 'n entrepreneurskaporiëntasie-vraelys. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6358 Fri 15 Sep 2017 22:30:08 SAST ]]> Werkswaardes van akademici. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6320 Fri 15 Sep 2017 22:29:00 SAST ]]> The factor structure, metrical properties, and convergent validity of the third edition (1999) of the Locus of Control Inventory. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6364 Fri 15 Sep 2017 22:26:52 SAST ]]> The construction and evaluation of a Attention Questionnaire. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6369 Fri 15 Sep 2017 22:26:42 SAST ]]> The construction and evaluation of a normative learning style preference questionnaire https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6346 Fri 15 Sep 2017 22:25:23 SAST ]]> Cognitive potential and job complexity as predictors of flow. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6352 Fri 15 Sep 2017 22:24:52 SAST ]]> The power of multiple battery factor analysis in coping with the effects of differential skewness of variables. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6361 Fri 15 Sep 2017 22:20:14 SAST ]]> The construction of a normative instrument for the measurement of moral reasoning https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6347 Fri 15 Sep 2017 22:19:38 SAST ]]> Validation of the revised edition (1995) of the locus of control inventory. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6368 Fri 15 Sep 2017 22:18:57 SAST ]]> Konstruksie en evaluering van 'n gerekenariseerde konsepverwerwingstoets. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6359 Fri 15 Sep 2017 22:18:10 SAST ]]> The construction of a normative instrument for measuring organisational citizenship. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6360 Fri 15 Sep 2017 22:15:56 SAST ]]> The utility of canonical correlation analysis, coupled with target rotation, in coping with the effects of differential skewness of variables. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6365 Fri 15 Sep 2017 22:15:17 SAST ]]> The construction and evaluation of a scale of employee empowerment. https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:6349 Fri 15 Sep 2017 22:15:10 SAST ]]>