https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Index ${session.getAttribute("locale")} 5 Lokus van kontrole as 'n aspek van persoonlike verantwoordelikheid by die serebraalverlamde kind https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:4204 Thu 22 Aug 2019 18:04:23 SAST ]]> Aanleg as veranderlike in die beroepskeuse van eerstejaarstudente https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:4272 Sat 16 Sep 2017 00:09:18 SAST ]]>