https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Index ${session.getAttribute("locale")} 5 Lokus van kontrole as 'n aspek van persoonlike verantwoordelikheid by die serebraalverlamde kind https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:4204 Thu 22 Aug 2019 18:04:23 SAST ]]> Onderwysers se belewenis van veeltaligheid in die graad een-klas https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:9049 Sat 16 Sep 2017 00:53:54 SAST ]]> Prostitusie by dogters : 'n opvoedkundig-sielkundige benadering https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:3427 Sat 16 Sep 2017 00:51:36 SAST ]]> Die beleweniswereld van die seksueel gemolesteerde kind https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:9586 Sat 16 Sep 2017 00:24:14 SAST ]]>