https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Index ${session.getAttribute("locale")} 5 Belangstelling as determinant van studieprestasie in ingenieurswese https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:13894 Thu 22 Aug 2019 12:03:39 SAST ]]> Enkele determinante van akademiese prestasie in ingenieurstekene https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:12953 Thu 22 Aug 2019 10:28:27 SAST ]]> The cognitive and personality profile of successful and unsuccessful engineering students https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:12932 Thu 22 Aug 2019 07:01:50 SAST ]]> Enkele organismiese veranderlikes in funksionele hemisferiese asimmetrie en die persepsie van emosie https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:10820 Thu 06 Sep 2018 08:25:39 SAST ]]> 'n Ondersoek na leerstyle by universiteitstudente https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:13338 Sat 16 Sep 2017 02:23:55 SAST ]]> Psigologiese veranderlikes en die didaktiese sukses van onderwysstudente : 'n vergelykende studie https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:12775 Sat 16 Sep 2017 02:02:17 SAST ]]> Die konstruksie van 'n skaal vir blanke studente se houding teenoor Swartes se deelname aan demokratiese politieke instellings https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:13337 Sat 16 Sep 2017 01:31:33 SAST ]]> Die invloed van belangstelling op die studiesukses van eerstejaar onderwysstudente https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:12967 Sat 16 Sep 2017 01:28:42 SAST ]]>