https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Index ${session.getAttribute("locale")} 5 Enkele determinante van akademiese prestasie in ingenieurstekene https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:12953 Thu 22 Aug 2019 10:28:27 SAST ]]> Die verband tussen matrieksimbole en eerstejaarprestasie in opvoedkunde https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:11963 Sat 16 Sep 2017 02:14:31 SAST ]]> Successful first-year Business Economics student outcomes in relation to matriculation symbols https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:12215 Sat 16 Sep 2017 02:14:31 SAST ]]> Die verband tussen matrieksimbole en eerstejaarprestasie in Lettere en Wysbegeerte https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:14404 Sat 16 Sep 2017 00:43:44 SAST ]]> Die verband tussen matrieksimbole en eerstejaarprestasie in regsgeleerdheid https://ujcontent.uj.ac.za/vital/access/manager/Repository/uj:11948 Fri 15 Sep 2017 23:12:05 SAST ]]>