GlobalView

Showing items 1 - 2 of 2.

Add to Quick Collection   All 2 Results

  • First
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Last
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Date: 2008-06-27T13:48:06Z
Type: Mini-Dissertation
Identifier: uj:10161
Description: South Africa’s available freshwater resources are almost fully-utilised and under stress. Water will increasingly become the limiting resource in South Africa, and supply will become a major restricti ... More
Full Text: Full Text
Date: 2008-05-19T09:37:00Z
Type: Thesis
Identifier: uj:2006
Description: Dit wil voorkom asof metallasiekels ‘n betreklike nuwe generasie van kataliste is, wat nie volkome vir gebruik in die industrie bestudeer is nie. Meeste van die bekende metallasiekels is fosfor, en to ... More
Full Text: Full Text
  • First
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Last