GlobalView

Showing items 1 - 3 of 3.

Add to Quick Collection   All 3 Results

  • First
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Last
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Date: 1989
Type: Article
Identifier: uj:6535
Description: An investigation into determining the potential of workers in the agricultural sector. Industrial Psychological principles and concepts are not being applied extensively in the agricultural sector. Ag ... More
Date: 1978
Type: Article
Identifier: uj:6538
Description: Die aanbieding van Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch gaan sover terug as 1943 toe daar binne die Departement Sielkunde met 'n afsonderlike kursus in Bedryfsielkunde vir B.Comm.-stu ... More
Full Text: Full Text
Date: 1976
Type: Article
Identifier: uj:6534
Description: Oor die afgelope aantal jare het bedryfsielkundiges in Suid-Afrika by verskeie geleenthede die mening gelug dat die tyd waarskynlik aangebreek het om die ontwikkeling van hul vakgebied hier te lande i ... More
Full Text: Full Text
  • First
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Last