Die radikaliteit van Jesus se prediking in 'n judaïstiese samelewing volgens die sinoptici

- Nel, Birtie Fredrik Albertus