Die besonderhede in Jesus se etiese prediking volgens die bergrede (Mattheus 5-7)

- Smit, Sarel Petrus