Werkskepping as antwoord op werkloosheid met spesifieke verwysing na werkskeppingsprogramme

- Van Loggerenberg, Aletta Johanna Elizabeth