'n Funksionele model vir kulturelekonteksaanpassing in literêre vertaling

- Ferreira, Stefanus Cornelius