'n Studie van die historiese verandering in die sosio-ekonomiese posisie van 'n groep Suid-Afrikaanse mielieboere, 1980-1994

- Schoeman, Christiaan Hendrik