Faktore van belang in die bestuur van bedryfskapitaal in Samancor

- Fourie, Anton Wilhelm