Die ontwikkeling van 'n program vir die indiensopleiding van ingenieurswese-opleiers in die mynboubedryf

- Reyneke, Rudolf Marthinus