'n Verkennende studie na die implementering van verhoudingsbemarking binne 'n vervoeronderneming

- Seaman, Christiaan Hendrik Jakobus