Die kennis en vaardighede van die vroedvrou in Suid-Afrika

- Erasmus, Dicky Geertruida Jacoba