Begeleiding aan volwassenes wie se ouers tydens hul kinderjare geskei is, deur die proses van fasiliterende interaksie

- Roux, Harriet Leoné