Die funksionele rol van die lammotief in die raamwerk van die boodskap van Openbaring

- Isaks, Clarina Christina