'n Ontleding van enkele ondernemingskomponente nodig vir strategie-implementering

- Van Stryp, Gisela Christine