Die gebruik van outotransfusies in die kardio-torakale pasiënt

- Viviers, Tania.