Positiewe selfbevestiging en visualisering as kenmerke van die persoonlike leier

- Bierman, Wanda