Die psigometriese eienskappe van die Comrey Personality Scales vir Afrikaanssprekendes

- De Bruin, Gideon Pieter.