'n Evaluasie van die toepasbaarheid van deelnemende bestuur binne die Suid-Afrikaanse konteks

- Cloete, A.