Ho gamos kata te didaskalia tou hagiou Joannou tou Chrysostomou

- Vergitsis, Dimitrios