Die sekwestrasie van vennootskappe : geselekteerde anomalieë

- Muller, Johannes Ekkert