'n Evaluasie van die gebalanseerde telkaartmetodiek as meetinstrument vir doelwitbereiking binne 'n onderneming in die petrochemiese bedryf

- Van Heerden, Johannes Hendrik Petrus