Die verhouding tussen die waardes en gedrag by Christenlidmate van die NG Kerk in Johannesburg

- Müller, Christoph Thomas