Sekere regs- en regsverwante aspekte van belang vir die kleinsakeondernemer

- Novella, Couzette