Opvoedkundige sielkundige ondersteuning aan moeders wie se adolessente dogters hul swangerskap laat beëindig het

- Roux, Harriet Leoné