Die bemarkingsimplikasies vir beesvleisprodusente in 'n degereguleerde mark

- Klopper, Hendrik Baltus