Die verwantskap tussen die selfkonsep van kinders en ouers en die opvoedingsimplikasies

- Du Plessis, Dorothea Regina