Die rol van visie en missie in 'n onderneming ten opsigte van strategiese bestuur

- Kuyvenhoven, A. J.