'n Positiewe ingesteldheid as voorwaarde vir persoonlike leierskap

- Hepburn, Amelia