Nuwe ouraat en karbeenkomplekse van goud(I) en goud(III): bereiding, karakterisering en reaktiwiteit.

- Olivier, Pierre Jacobus