‘n Internasionale perspektief op insolvensie-ondervragings : is daar tekortkominge in die Suid-Afrikaanse reg wat gevul moet word?

- Du Plessis, Anke