Die implementering van 'n aktiwiteitsgebaseerde kostestelsel in 'n finansiele diensmaatskappy.

- Poggenpoel, Jathneal Philip