'n Kritiese evaluering van geselekteerde beeldspraak volgens Matteus 5-7 as kernmomente in 'n Christelike lewensetos

- Maré, Pieter Johannes