Die eko-teologiese uitdaging aan die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika.

- Van Heerden, Etienne