Evaluasie van die waarde van 'n GIS vir die RAU-Alumnibestuur binne omgewingsbestuur

- Mare, Willem Hendrik