Bedryfskapitaal : 'n alternatiewe klassifikasie

- Terblanche, Andries Bernardus