Kongruensie, ooreenkomstig Holland, as verklaring van werkprestasie

- Uys, Johannes Lodewicus