'n Skooldiagnostiese ondersoek na skoolstaking met beklemtoning van die sosiale skakeling van leerlinge met groepe buite die skool as faktor by skoolstaking

- Du Plessis, Catharina Susanna