'n Sisteem vir gehaltebesluitneming in verpleging

- Arries, Eben Jacobus