'n Raamwerk vir die ontwikkeling van selfrigtinggewende studiepakkette vir verdere en hoëronderwysstudie

- Neveling, Nicolaas J.