'n Diskoers analise : unieke vroue leef te midde van die werking van 'n patriargale diskoers

- Zeeman, Laetitia