Die biofisiese omgewing as aktiewe komponent vir omgewingsopvoedkundige groepswerk met volwassenes binne die konteks van 'n psigoterapeutiese sentrum: 'n gevalstudie

- De Lange, Ina Amalia