'n Ondersoek na die gebruik van genderverwante metafore van die liggaam as beeld van die Kerk in die brief aan die Efesiërs

- Vrey, Aletta