Bestuurstyle in die openbare en privaatsektor van die Suid-Afrikaanse volkshuishouding.

- De Villiers, W.S., Raubenheimer, I. van W.