Die verband tussen prestasiemotivering en prestasie aan 'n bestuursbeoordelingsentrum.

- Stroebel, L., Raubenheimer, I. van W.